Stonoga ^^

20 tekstów – auto­rem jest Sto­noga ^^.

Wiem, że mnie kochasz, ale nie wiem dlacze­go. Pat­rzę na ciebie i nie mogę zro­zumieć: dlacze­go to ja. Za każdym ra­zem gdy odzys­ku­je równo­wagę zno­wu ją tracę. Bo to nie po­win­nam być ja i myślę, że gdy do te­go doj­dziesz, za­bije mnie to. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 kwietnia 2011, 18:23

Wiem, bo­li kon­flikt między ocze­kiwa­niami a rzeczy­wis­tością.In­spi­rac­ja
"[SMS] " 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 kwietnia 2011, 18:55

nieod­parte prag­nienie blis­kości i wszecho­bec­na sa­mot­nośc.. ^^ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lutego 2011, 21:34

Wielu fa­cetów mi się po­doba. kil­ku­nas­ty mnie kręci. na wi­dok niewielu za­piera dech w pier­siach. w pa­ru po­doba mi się och niez­wykła oso­bowość, a w kil­ku in­nych zabójcze spoj­rze­nie. jed­nak kochać mogę Tyl­ko jed­ne­go, i nie wiado­mo cze­mu ale padło na ciebie. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 października 2010, 16:50

Chy­ba nie pot­ra­fię po­wie­dzieć, że nie chciałabym ciebie mieć...^^ 

myśl
zebrała 19 fiszek • 4 października 2010, 20:51

proszę szep­nij mi do ucha, że jes­tem tą, na którą cze­kałeś ... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 września 2010, 21:15

Strach przed tym spot­ka­niem mnie pa­raliżował. Bałam się, że będziemy sie­dzieć i mil­czeć. I tak też się stało. Ale byłą to naj­piękniej­sza cisza w moim życiu. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 25 września 2010, 22:06

Nieważne, gdzie pat­rzę, i tak widzę tyl­ko ciebie. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 26 sierpnia 2010, 20:27

Gdy­by miłość była prostą sprawą, mog­li­byśmy isc te­raz przy­tule­ni do siebie , a słowa piosen­ki opo­wiadałyby his­to­rię naszej miłośc.
Bez obaw mogłabym się do niego przy­tulić, po­całowac, mówić
i słuchac tych słów, które zaz­wyczaj szep­czą so­bie za­kocha­ni .... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 sierpnia 2010, 21:01

dlacze­go płaczesz? - przyj­mijmy wer­sję, że lubię. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 21 sierpnia 2010, 21:50
Stonoga ^^

"nieznane" Jestem Julia mam 23 lata dotknełam kiedyś miłości miała smak gorzki jak filiżanka ciemnej kawy wzmogła rytm serca,rozdrażniła mój żywy organizm rozkołysała zmysły odeszła Jestem Julia na wysokim balkonie zawisła krzyczę wróć ! wołam wróć ! plamię -przegryzione wargi barwaą krwi... nie wróciła Jestem Julia mam lat tysiąc -żyję Poświatowska

Zeszyty
  • "Fragmenty" – W roz­dziale mo­jego życia gdzie opi­sywa­ne były lo­sy 29 blis­kich mi osób , których trak­to­wałam jak rodzeństwo , czas pos­ta­wić kropkę,

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność